ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Home / ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Sales Experience είναι μια εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης πωλήσεων.
Οι 3 βασικές της δραστηριότητες αφορούν σε υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

 

Στελεχωμένη από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό στο χώρο των πωλήσεων και του marketing,
η Sales Experience αναλαμβάνει, για λογαριασμό εταιρειών, τη διαχείριση των πωλήσεων των προϊόντων τους, αποφέροντάς τους το μέγιστο δυνατό κέρδος.

 

Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας έχει σαν αφετηρία της την παραδοχή ότι η χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν, πάντα µε το μικρότερο κόστος για αυτές.

 

Στόχος μας

Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας, καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων και  μεθόδων βασισμένων σε σύγχρονες τεχνικές, οι οποίες βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πωλήσεων των πελατών µας.