ΠΕΛΑΤΕΣ

H Sales Experience έχει προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης πωλήσεων και merchandising σε πληθώρα εταιριών.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από αυτές που έχει συνεργαστεί.