ΓΙΑΤΙ SALES EXPERIENCE

Θα μπορούσε ενδεχομένως να αναρωτηθεί κάποιος γιατί να απευθυνθεί στην Sales Experience για την προώθηση και πώληση των προϊόντων του. Οι περιπτώσεις που αναθέτουμε τα προϊόντα μας σε ένα εξωτερικό δίκτυο πωλήσεων είναι οι εξής:

  • Ανάθεση μέρους της διαδικασίας της πώλησης. π.χ. το merchandising
  • Ανάθεση των πωλήσεων σε λανσαρίσματα νέων προϊόντων ή ακόμα και για την πώληση ειδικών προσφορών
  • Ανάθεση συγκεκριμένων καναλιών πώλησης
  • Ανάθεση συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών
  • Ανάθεση συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. προϊόντα με εποχικότητα όπως τα αντηλιακά ή τα προϊόντα Βιβλιοχαρτοπωλείου)

Τα οφέλη της ανάθεσης

Τα οφέλη της ανάθεσης του δικτύου πωλήσεων είναι πολλά. Υπάρχουν επίσημες καταχωρημένες μελέτες που αποδεικνύουν ότι:

Τα εξωτερικά δίκτυα πωλήσεων είναι πολύ φθηνότερα καθώς η εκάστοτε εταιρεία απαλλάσσεται από τα πλήρως φορτωμένα κόστη ενός εσωτερικού δικτύου πωλήσεων. Τα σταθερά κόστη του τμήματος γίνονται αυτόματα μεταβλητά.  Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες μορφές εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών,  τα πλεονεκτήματα του εξωτερικού δικτύου δεν προέρχονται μόνο από την εξοικονόμηση κόστους, αλλά κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων και της διανομής, την μείωση των ελλείψεων στα ράφια, την  παροχή ταχύτητας  και ευελιξίας του δικτύου.

Οι εταιρείες μπορούν επίσης να επιλέξουν μισθωμένους πωλητές ως μέσο πρόσβασης σε καλύτερες δεξιότητες πωλήσεων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πωλητές των εξωτερικών δικτύων πωλήσεων  θεωρούνται καλύτεροι  όσον αφορά τα ποιοτικά και τα ποσοτικά κριτήρια απόδοσης.

Η ταχύτητα της αντίδρασης θεωρείται  βασικός λόγος που πολλές επιτυχημένες εταιρείες συνεργάζονται με εξωτερικά δίκτυα πώλησης. Όταν μια εταιρεία ψάχνει να εισέλθει σε μια αγορά, μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να μπορέσει να χτίσει μια σωστή λειτουργικά ομάδα πωλήσεων. Αντίθετα, ένα εξωτερικό δίκτυο πωλήσεων μπορεί να οργανώσει μια απόλυτα ικανή και αποτελεσματική ομάδα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες ή εβδομάδες.

Η ευελιξία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την εξωτερική ανάθεση των πωλήσεων. Το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον επιτάσσει την ανάγκη να μειωθούν τα κόστη των πωλήσεων άμεσα. Εταιρείες που υποβάλλονται σε ταχεία αλλαγή των συνθηκών τους μπορεί να χρειαστούν να κάνουν  προσλήψεις ή  απολύσεις.  Η ανάθεση του δικτύου δημιουργεί ευκαιρίες στις εταιρείες καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αντιδρούν και να προσαρμόζονται άμεσα στα νέα δεδομένα.

Η εκχώρηση του τμήματος πωλήσεων σε εξωτερικό συνεργάτη (Outsourcing) επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργήσουν άμεσα ένα δίκτυο πωλήσεων και να το διατηρήσουν για όσο διάστημα απαιτείται, χωρίς να χρειάζεται να προσλάβουν έκτακτους πωλητές με πλήρη ή μερική απασχόληση και  χωρίς να δαπανήσουν επιπλέον έξοδα (π.χ. για αυτοκίνητο). Οι εξωτερικές ομάδες πωλήσεων επωμίζονται συνήθως το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, δένοντας την αμοιβή τους με το αποτέλεσμα των πωλήσεων και αφαιρώντας, με αυτόν τον τρόπο, όλα τα κόστη των πωλήσεων.

Οι outsourcing πωλήσεις αποτελούν ένα γρήγορο, άμεσο  και ευέλικτο εργαλείο με το οποίο οι  εταιρείες μπορούν να έχουν άμεση διανομή και πωλησεις των προϊόντων τους. Ο βασικός ρόλος των εξωτερικών δικτύων πωλήσεων είναι να παρέχουν το ανθρώπινο δυναμικό (πωλητές) καθώς και να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του πελάτη. Η σχέση του δικτύου με την εταιρεία είναι μια σχέση πολύ στενή, με κοινούς στόχους και αυξημένες επικοινωνιακές δομές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

  1. Μικρότερο κόστος σε μισθούς και Bonus

Οι εταιρείες παύουν να δαπανούν σταθερά ποσά για τη μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές. Πληρώνουν μόνο τους 12 από τους 14 μήνες, που είναι σήμερα η μισθοδοσία ενός σταθερού πωλητή, και πάντα με βάση τα έσοδα που τους αποφέρει ο εξωτερικός συνεργάτης.

  1. Μικρότερο κόστος λειτουργιάς

Δεν δαπανώνται χρήματα για αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, laptops, διαμονή σε ξενοδοχεία, έξοδα διαβίωσης και κυρίως καύσιμα.

  1. Ευέλικτο τμήμα πωλήσεων

Επιλέγεται ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί ανά περιόδους χωρίς σημαντικές διαφορές στα κόστη διαχείρισης.

  1. Σωστή κάλυψη των πελατών

Η κάλυψη των πελατών γίνεται πάντα με βάση τις ανάγκες της εταιρέιας τόσο γεωγραφικά όσο και πελατειακά. Μεγαλύτερος αριθμός πελατών σημαίνει περισσότερες επισκέψεις και φυσικά περισσότερος χρόνος παραμονής του πωλητή μέσα στο κατάστημα.

  1. Σωστή παρακολούθηση των πωλητών μας

Ο έλεγχος των πωλητών γίνεται με μοντέρνα τεχνολογικά εργαλεία που μετρούν την αποτελεσματικότητα  τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Στην Sales Experience,  με αρωγό την πολυετή εμπειρία και τις καλές σχέσεις με τα κανάλια της αγοράς, στηρίζουμε τους πελάτες μας δημιουργώντας μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης. Μαζί καλλιεργούμε τις συνθήκες για την ταχύτερη ανάπτυξη, προώθηση και πώληση των προϊόντων σας.